CD brojačSignalni brojač vremena, odnosno, brojač preostalog trajanja tekućeg signalnog pojma (Count-Down Signal) je razvijen i predviđen da korisnicima (pešacima ili vozačima) obezbedi jednoznačnu informaciju o trenutnom statusu njihove opsluge u okviru semaforizovanog objekta, i pripremi ih za blagovremenu reakciju na promenu referentnog signalnog pojma. Full color LED display omogućuje odbrojavanje preostalog trajanja svakog signalnog pojma (”crveno”, “zeleno”, “žuto”).

Takođe, zahvaljujući korišćenju Full color LED displeja omogućene su dodatne funkcije (ikonica ili kratkih animacija, GIF), koji korisnicima sistema, u adaptibilnom i algoritamskom (detektorskom) rezimu rada svetlosnim signalima, daju važne informacije o statusu njihovih zahteva (najave, detekcije, ..).Dodatna dokumentacija

Flajer