Semaforski uređaj KSS-1.2KSS-1.2 je elektronski mikro-procesorski uređaj zasnovan na naprednom konceptu i savremenoj tehnologiji. Inicijalno je namenjen potpunoj kontroli i upravljanju svim komponentama kompleksne semaforisane raskrsnice. Pored svetlosnih signala namenjenih vozačima, pešacima i ostalim korisnicima saobraćajnog sistema, KSS-1.2 podržava različite tehnologije detekcije saobraćajnog zahteva i najave korisnika (induktivne petlje, infra-crvene, ultra-zvučne, magnetske i video detektore, tastere najave pešaka), različite sistema za prepoznavanje i prioritetan tretman posebnih korisnika sistema, sisteme za permanentno prikupljanje podataka o saobraćaju, kontrolu signalizacije sa izmenljivim sadržajem (VMS), različite tehnologije daljinske kontrole i povezivanja uređaja u sisteme centralizovanog adaptivnog upravljanja saobraćajem.

Kontroler KSS-1.2 raspolaže sertifikatom o saglasnosti sa svim neophodnim odredbama odgovarajućih evropskih standarda, pod krovnim EN 12675 standardom, izdatim od sertifikacione kuće TÜVRheinland, koji proizvođaču daje osnovu da uređaj označi CE oznakom.

Dodatna dokumentacija

Sertifikat
Uputstvo za softver
Deklaracija o usaglašenosti
Licencirani serviseri
PP modul