Signalne lanterneLanterna svetlosnog signala (eng. signal head) je izvršna komponenta sistema svetlosne signalizacije namenjena njegovoj neposrednoj komunikaciji sa učesnicima u saobraćaju. Odatle potiče i izrazita važnost njene pouzdanosti i funkcionalnog kvaliteta, kao podrške bezbednosti i komforu saobraćajnog procesa.

LED svetlosni izvori, opšte prihvaćeni kao standardno rešenje savremene lanterne, obezbeđuju joj visoku energetsku efikasnost (tri centralno pozicionirane LED diode), funkcionalni kvalitet, veliku trajnost, bezbednost i pouzdanost instalacije. Zavisno od tehnološkog rešenja komandnog uređaja uz koji se Elcom LED lanterna koristi, njena visoka energetska efikasnost se mora u slučaju crvenog signalnog davača, namerno redukovati, odnosno potrošnja uvećati, kako bi funkcionisao „mehanizam“ osiguranja osnovnog crvenog signala od pregorevanja.

Elcom LED davače karakteriše i “inteligencija”, što znači da su oni, opciono, sposobni da automatski prilagođavaju kontrast signala promenljivim svetlosnim uslovima okruženja, i tako održavaju visoku vizuelnu efikasnost i komfor korisnika.

Elcom LED signalnu lanternu čine originalni Elcom signalni davači insertovani u polikarbonatsko kućište lanterne, proizvođača ZIR iz Poljske. Mehanička svojstva kućišta sertifikovao je njihov proizvođač, a deo tom prilikom učinjenih testova akreditovane laboratorije prihvaćeni su od notifikovanog sertifikacionog tela kao osnova za sertifikaciju usaglašenosti kompletne Elcom lanterne.


Dodatna dokumentacija

Flajer
Deklaracija o usklađenosti