Parking oprema i sistemi


Mobilnost, kao jedan od imperativa savremene civilizacije, biva u domenu urbanog prostora u znatnoj meri ograničena i ugrožena nemogućnošću da joj se na lak način obezbede preduslovi za efikasno opsluživanje njene terminalne komponente – parkiranja vozila. Putnički automobili u privatnom vlasništvu u proseku znatno više od 90% vremena svog eksploatacionog veka provode u stanju mirovanja, zahtevajući u tu svrhu obezbeđenje ogromnih prostornih resursa u okviru sadržajima intenzivno posednutog urbanog prostora.

Savremeni razvojni trendovi u oblasti održanja i stimulacije mobilnosti usmereni su ka alternativnim rešenjima zasnovanim na javnim transportnim sistemina koji znatno efikasnije koriste individualna prevozna sredstva, a da pri tom ne umanje u znatnoj meri individualnost, fleksibilnost i konfor svojih korisnika. Dok napredna rešenja urbanog transporta ne počnu da dominiraju u praksi, neophodno je obezbediti što efikasnije upravljanje parkiranjem vozila u tradicionalnim i još zadugo preovlađujućim urbanim transportnim okolnostima.

ElcomBgd, u saradnji sa svojim bliskim partnerom - kompanijom Q-Free, i sa nizom uglednih dobavljača u domenu opreme i upravljačkih podsistema, kroz integrisane parking sisteme obezbeđuje fleksibilna i efikasna rešenja po meri različitih korisničkih zahteva.Parking Guidance System (PGS)Parking Guidance System je u suštini sistem (na)vođenja korisnika do njima odgovarajućih slobodnih parking mesta u okviru kompleksnih parking objekata. Time se znatno smanjuje nasumična potraga sa dominantnim činiocem slučajnosti i sa neizbežnim trošenjem dragocenih resursa korisnika, uz neefikasno korišćenje kapaciteta parking objekta. Osnovni činioci PGS sistema su parking senzoiri za detekciju statusa zauzeča svakog od raspoloživih parking mesta, back office računar za obradu detektorskih podataka, njihovu sistematizaciju i formulaciju odgovarajuće upravljačke informacije i displejne komponente sistema, koje neposrednim korisnicima predočavaju informaciju kojom ih upućuju u „pravom“ smeru.


Dodatna dokumentacija

PGS sistem
PGS komponente
Certificate

Parking LED info displejiMatrični full kolor info displeji namenjeni su nizu informacionih zadataka u okviru parking objekata, gde se odgovarajućom dinamičkom informacijom korisnici efikasnije opslužuju. U okviru PGS-a (Parking Guidance System-a) vrši se njihovo usmeravanje ka odgovarajućim slobodnim parking pozicijama unutar složenih najčešće višespratnih objekata, uz minimizaciju dužine kretanja i vremena provedenog u toj potrazi. Pored displeja koji predstavljaju kompaktan uređaj za samostalnu montažu, njihova „otvorena“ verzija namenjena je ugradnji u kompleksnije informacione displeje, koji se projektuju prema specifičnim zahtevima korisnika i mikro lokacije primene, uz dodatno obezbeđenje vizuelne identifikacije vlasnikaili objekta u čijem sklopu se koriste.


Dodatna dokumentacija

BLD displej
QLD displej
Certificate

Parking kontroler LCC550Univerzalni parking kontroler LCC550 predstavlja veoma napredno tehničko rešenje, inicijalno namenjeno automatskom povezivanju na parking sistem (rampe i kontrolni uređaji), napredne sisteme naplate zasnovane na DSRC mikrotalasnim tagovima, GSM/GPRS sistemima, proximity karticama, ALPR sistemima očitavanja registarskih tablica vozila itd.

LCC550 podržava više operativnih aplikacija iz oblasti upravljanja parkiranjem, terminalnog upravljanja taxi prevozom, različitih tehnoloških i funkcionalnih rešenja kontrole pristupa vozila. Kompatibilan je sa parking sistemima različitih proizvođača (Skidata, Schiedt & Bachmann itd.) posredstvom RS232 komunikacije ili Ethernet LAN-a.


Dodatna dokumentacija

Flajer