VMS LASLAS (Lane Allocation Sign) VMS displej je namenjen kontroli i upravljanju saobraćajem putem označavanja trenutne namene saobraćajne trake iznad koje je postavljen (dozvoljeno kretanje/ zabranjeno/ najava preusmeravanja na susednu traku). Koristi se u u tunelima, na mostovima i drugim putnim višetračnim objektima gde treba da korisnicima prikaže informaciju o aktuelnom načinu korišćenja saobraćajne trake u cilju sprovođeja promenljivog saobraćajnog režma - efikasnog i bezbednog kretanja korisnika (tidal traffic flow, pristup autoputskim saobraćajnicama, kontrola pristupa putnim objektima sa promenljivom raspodelom kapaciteta po smerovima it


Dodatna dokumentacija

Flajer