Pešački tasterPešački taster je projektovan i razvijen kao kompleksan napredan uređaj za prihvatanje i opslugu pešačkog zahteva (najave) za prelaskom preko kolovoza. Raspoloživa su dva komplementarna modela zasnovana na zajedničkoj hardverskoj osnovi i osnovnom funkcionalnom konceptu.

Model PPB-S je standardan pešački taster predviđen za najavu pešačkog zahteva u okviru sistema svetlosne signalizacije koji radi u detektorskom režimu. Prema zahtevu korisnika, može biti u varijanti sa taktilnim ili sa mehaničkim tasterom za iniciranje najave.

Model PPB-VI je složeniji i namenjen opsluživanju potreba slepih i slabovidih lica u sistemnu svetlosne signalizacije koji radi u fiksnom ili detektorskom režimu.


Dodatna dokumentacija

Flajer